fbpx
Hoppa till innehåll

Vad får jag efter skatt?

Som tumregel kan man säga att dryga hälften av vad du tjänar kommer att hamna i din egen ficka. Detta är ett resultat av skatter, sociala avgifter och vår egen procentuella avgift. För dig som är över sextiofem år gammal så är däremot skattetrycket lägre,
vilket innebär att det blir mer pengar över till dig.
Våra tjänsteavgifter motsvarar endast en liten del av det totala belopp som du måste betala. Majoriteten av avgifterna utgörs av obligatoriska skatter och avgifter.

 

Mindre administration och mer tid till arbete

 

Genom att använda Pixpay så får du mer tid över till att fokusera på att göra din grej. Många har fått erfara att detta innebär att det i slutändan lönar sig att välja att fakturera utan företag istället för att starta eget. Den administrativa bördan kan helt enkelt bli så stor att den tar tid från det mer väsentliga arbetet.

Med omfattande erfarenheter av att leva upp till formella krav så ser vi på Pixpay till att obligatoriska avgifter hanteras på rätt sätt. Glöm allt som har med administrativt krångel att göra och satsa på att utöka din verksamhet i den omfattning du själv vill.

Lön efter skatt2

Fakturabelopp (ex moms)  
Avgift Pixpay  
Arbetsgivaravgift 000
Bruttolön inkl semesterersättning  
Semesterersättning*  
Skatt  
Nettolön (Lön efter skatt)  

 

 

 

 
 

Skatt

Med skatt åsyftas generellt sett kommunal skatt och eventuell statlig skatt om intäkterna överskrider brytpunkten. Tanken är att denna skatt ska finansiera såväl driften av det offentliga som allmänna utgifter.

Sociala avgifter

Sociala avgifter avse täcka vård, pension och social trygghet om du av någon anledning inte kan arbeta. Dessa är obligatoriska och betalas i samband med såväl anställningsförhållanden som vid egenföretagande.

Pixpays avgift

Våra avgifter utgör endast en liten del av de belopp du betalar. Vi använder dessa för att täcka våra egna utgifter och säkerställa att vi kan fortsätta tillhandahålla kvalitativa tjänster