fbpx
Hoppa till innehåll

För att du ska få en enkel översikt gällande våra tjänster har vi samlat några av de allra mest vanligt förekommande frågorna.

Dessa svar täcker de flesta funderingar som våra kunder har. Handlar din fråga om ditt konto eller något väldigt specifikt så föreslår vi att du väntar dig direkt till vår support.

Om du inte hittar svaret du letar efter så kan du gärna kontakta oss. Vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med alla dina funderingar.

Vi hoppas att du ska få så stor nytta som möjligt av Pixpay.

Anställningsformen är en projektanställning (Tidsbegränsad anställning), projektanställningen varar under avtalstiden mellan den egenanställde och uppdragsgivaren.

I vår avgift så ingår följande
Print, distribution och uppföljning av fakturering
Hantering och utbetalning av lön
Hantering av skatter och arbetsgivaravgifter. 
Grundläggande försäkringar.

Som inloggad i portalen så kan du skicka digitala avtal, vi rekommenderar er att använda dessa för att säkerhetsställa och tydliggöra vad som förväntas och avtalats mellan egenanställd och uppdragsgivaren. 

Som tumregel brukar man säga att man behöver debitera minst 1,5 till 2 gånger timlönen plus moms för att få kostnaderna täckta.
Missa inte att den summa du fakturerar under är som egenställd även skall täcka din semester.

För att få en överblick om löneläget så tillhandahåller SCB publik statistik om löner.
På SCB`s hemsida så kan du bland annatt  jämföra löner efter utbildningsnivå, kön, ålder.

Mer info kommer inom kort

  • Du har rätt till ersättning från din a-kassa som egenanställd enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring om du uppfyller villkoren.
  • Dock så råder det viss  okunskap bland vissa handläggare på a-kassorna då Lagen om Arbetslöshetsförsäkringen är en äldre lag som baseras på att en och samma person arbetar på ett och samma ställe,

  • Det finns ett handläggarstöd till handläggare på a-kassorna som bl a tar upp egenanställning och a-kassor. Det går tillbaka till att man enligt lagen om arbetslöshetsersättning definieras antingen som osjälvständig eller självständig. Det har inte med vilken typ av skatt man betalar utan man tittar på parametrar som hur man arbetar – schemalagd, arbetsledd, vem som betalar utrustning osv.
  • Samma parametrar tittar man alltså på när man tittar på egenanställning. Viktigt är att kammarrätten har fastställt att egenanställningsföretaget ska betraktas som en inskjutande part- det är alltså inte förhållandet till denne som man tittar på utan förhållandet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren.
  • En person som tagit uppdrag med egenanställning kan alltid få a-kassa en gång eller t o m två gånger oavsett om denne bedöms som självständig eller osjälvständig. Detta eftersom man har rätt som företagare att låta ett företag vara vilande tillfälligt en gång och få a-kassa och sen även lägga ner det permanent och få a-kassa. Efter ett egenanställningsuppdrag kan en person alltså söka a-kassa och få det, även om uppdraget skulle betraktas som självständigt, eftersom det kan jämställas med att företaget är vilande. Sen kan personen även lägga ner det permanent, och kan inte återuppta verksamheten på fem år utan att bli återbetalningsskyldig.
  • De domar som Kammarrätten hänvisar till kan sammanfattas med att en person med egenanställning kan betraktas som osjälvständig om den har en uppdragsgivare enbart och det alltså finns en stark beroendeställning. 

Du har möjlighet att få lönen utbetald direkt när din uppdragsgivare har betalat fakturan.
Om du inte går in och väljer att skapa lön så betalas inarbetade medel nästkommande månad se exempel nedan.

Uppdragstagare A fakturerar 45 000 :- i Januari
Uppdragsgivare B Betalar fakturan den 1:e Februari 
Uppdragstagare gör inget aktivt val att ta ut lönen i Februari månad  – Pixpay betalar då ut lönen 25:e Mars. 

Uppdragstagare B Fakturerar 15 000 :-  i April
Uppdragsgivare D betalar fakturan den 10:e April
Uppdragstagare B går in och väljer att skapa lön den 14:e April
Pixpay skapar löneunderlag 15:e April och Uppdragstagaren får lönen på valt konto inom 2-3 bankdagar.

För att göra svaret kort NEJ
Vi kommer inte göra en kreditupplysning på våra uppdragtagare,
Vi erbjuder en rent administrativ tjänst så vi har svårt att se vad för funktion det skulle fylla att göra kreditupplysning på uppdragstagare.

I dagsläget så erbjuder vi inte någon publik tjänst för att ta kreditupplysningar i portalen.
Önskar ni ta en kreditupplysning på er uppdragsgivare så kan ni maila oss på hej@pixpay.se 
Vi jobbar aktivt med att ta fram en modell för kreditupplysningar i portalen.

Vi följer Sveriges rådande lagar och regler.
Är du osäker på den bransch du är verksam inom, så är du välkommen att kontakta oss på hej@pixpay.se

Mer information om det finns på skatteverkets hemsida klicka här för att komma till skatteverkets hemsida

Du har möjlighet att begära ut lön i samma ögonblick som din uppdragsgivare har betalat fakturan.

För att läsa hur det fungerar som egenställd i samband med sjukskrivning eller föräldrarledighet klicka här för att komma till försäkringskassans hemsida

Pixpay tar inte ut några fasta avgifter att ha ett konto hos oss.
Vi tar endast ut en procentuell avgift när ni använder våra tjänster.

Hela våran ide baseras på flexibilitet så betalar vi  till både NEO banker och EMI och även traditionella banker.
Det kravet vi har är att Banken eller EMI är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Pixpay håller aldrig inne uppdragstagares medel, dessa utbetalas i samband med lönekörning.
Därför behöver man som uppdragstagare sätta av pengar på egen hand för semester, ledighet och helgdagar.