fbpx
Hoppa till innehåll

Vi lanserade PixPay med en enkel och konkret ambition

Oavsett om du fakturerar med eller utan registrerat företag så är det oerhört viktigt att
värna om sina juridiska intressen. Genom att säkerställa att ditt uppdrag omfattas av
relevanta och heltäckande avtal är i många fall ett sett att såväl undvika problem som att
se till att man kan utkräva sina rättigheter.
Vi har samlat ett flertal avtalsmallar för dig som på enklast möjliga sätt vill täcka såväl det
praktiska som det formella. För att du ska vara så helgarderad som möjligt bör du
säkerställa att avtalet täcker grunderna.

– Namn och eventuellt organisationsnummer på samtliga parter.
– En tydlig beskrivning av uppdragens omfattning.
– Vilka fasta och löpande kostnader som omfattas.
– Datum och löptid för avtalet.

Handlar det om väldigt omfattande projekt så kan det ibland vara värt att överväga väldigt
individualiserade avtal. Kom däremot ihåg att syftet med ett avtal i grund och botten är att
säkerställa så alla förväntningar och förpliktelser finns tydligt nedskrivna.
Är man osäker på vad avtalet ska innehålla är det ofta en bra idé att låta avtalen vara så
heltäckande som möjligt. Bifoga gärna eventuella bilagor och dokument som styrker
omfattningen av arbetet eller projektet.

Uppdragsbeskrivning innehållande
Arbetsupgifter
Ersättning
Uppdragets längd

Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll

Här kan du ladda ner samtliga grundläggande dokument i en fil.

Arbetsmiljö
Uppdragsavtal
Uppdragsbeskrivning
Sekretess